(O)m (I)gen (A)rbejde - First time Fix

(O)m (I)gen (A)rbejde = ∑ Serviceopgaver hvor (IgangsatStatus > 1)

Færdiggøre en serviceopgave første gang bør altid være et fokus område. En KPI der viser procentdelen af serviceopgaver færdiggjort første gang giver jer et indblik i jeres serviceforretnings succes. Har du overblik over (O)m (I)gen (A)rbejde har du også en mulighed for at øge kundetilfredsheden, og selvfølgelig også faktureringsprocenten.