Velkommen til
Poulsen Consult

OPTIMERING AF DIN VIRKSOMHED

Poulsen Consult er specialiseret i proces og performance optimering i projekt- og servicevirksomheder, hvor vi hjælper vores kunder med konkrete forslag til at

øge omsætning og indtjening

Gaffeltrucks - Elevatorer - Vindmøller - Automater - Off shore - Produktionsmaskiner - Forsyning - IT

nøgletalsrapport

Med udgangspunkt i data fra jeres eget økonomisystem udarbejder Poulsen Consult for 9.000 kr. (eksl. moms) en udførlig nøgletalsrapport, der tager "pulsen" på jeres serviceforretning.

Er jeres serviceforretning en succes ?

Nøgletallene giver jer mulighed for at sammenligne jeres tal med de bedste servicevirksomheder i branchen.

Nøgletalsrapporten anvendes til at stille spørgsmålene, og den efterfølgende analyse giver svarene.

Rapporten kan indeholde nøgletal som: 

Medarbejdernes fakturering (%) • Andel af reklamationer (%) • Andel af overtid (%) • Andel af genbesøg (%) • Andel af overskredne opgaver (%) • Andel af overskredet budget (%) • DB pr. servicetime (kr.) • Reklamationsomkostninger (kr.) … og mange andre.

 * Antal og type af nøgletal afhænger selvfølgelig af de data, der kan leveres fra jeres økonomisystem.

HVAD KAN VI HJÆLPE JER MED?

Etablere en serviceforretning

Optimere eksisterende serviceforretninger

Sænke omkostningerne i eksisterende serviceforretning

Hæve avancen i eksisterende serviceforretning

Etablere faste målepunkter (KPI) for at følge serviceforretningen

Bistå med indkøb og implementering af IT-forretningssystemer til jeres serviceforretning.

KPI'er

KPI rapportering handler om at opsætte konkrette og målbare mål og efterfølgende sikre, at virksomheden styrer mod disse mål.

Her handler det om at tydeliggøre overfor organisationen, hvad I vil styre mod, og samtidig hvornår noget er en succes, og hvornår noget er en fiasko.

"Hvis du ikke kan måle det - kan du ikke kontrollere det .... "
"Hvis du ikke kan kontrollere det - kan du ikke forbedre det .... "

POULSEN CONSULT

Poulsen Consult kan med udgangspunkt i mange års erfaring bistå med at optimere jeres serviceforretning og vise, hvordan man med simple og logiske tiltag kan forbedre indtjeningen på serviceaftaler, -reparationer og salg af tillægsydelser. Herunder ligeledes hvordan man opnår lavere omkostninger og højere udbytte ved at udnytte funktioner, medarbejdere og udstyr optimalt.

HVEM ER JEG?

 

 

MORTEN POULSEN

+45 29 41 54 64

mopo@poulsen-consult.com

BAGGRUND

Besidder en meget bred erfaring efter 25 år som adm. direktør, virksomhedsejer og andre ledelsesposter i firmaer, der alle var centrerede omkring levering af konsulentydelser og forretningssystemer til servicevirksomheder i ind- og udland. Dette gælder alt lige fra servicering af gaffeltrucks, kasseløsninger i butikker til installation af fiberbredbånd, og alt lige fra <10 servicemontører til virksomheder med +2.500 servicemontører. Herunder fra papirløsninger til forretningssystemer, der understøtter enhver process i en servicevirksomhed.

 

 

KONTAKT

Poulsen Consult IVS • Jeppe Åkjærs Vej 21 • DK-9200 Aalborg SV • Danmark

Tel. +45 2941 5464

E-mail: info@poulsen-consult.com

CVR nr. 37085472

Bank: Nordea Aalborg Afdeling

Rådgiveransvarsforsikring: AON Danmark A/S

Fakturaer bedes sendt til: faktura@poulsen-consult.com