Velkommen til
Poulsen Consult ApS

OPTIMERING AF DIN VIRKSOMHED

Poulsen Consult ApS er specialiseret i "Field Service", hvor vi hjælper vores kunder med design, udvikling og implementering af løsninger baseret på "Field Service til Dynamics 365".

Mange års erfaring

Entreprenører (Håndværkere) - Forsyningsselskaber (El, gas, vand og fiber) - Produktionsmaskiner - Medicinsk udstyr

10 - 15.000 brugere

HVAD KAN VI HJÆLPE JER MED?

Implementering af "Field Service til Dynamics 365"

Optimering af eksisterende "Field Service til Dynamics 365" løsninger

Implementering af "Resco CRM"

Vedligeholdelse af eksisterende "Resco" løsninger

 

IT-RÅDGIVNING

I dag hænger det at drive en effektiv serviceforretning uløseligt sammen med anvendelsen af effektive IT-forretningssystemer, der understøtter jeres forretningsprocesser.

KPI'er

KPI rapportering handler om at opsætte konkrette og målbare mål og efterfølgende sikre, at virksomheden styrer mod disse mål.

Her handler det om at tydeliggøre overfor organisationen, hvad I vil styre mod, og samtidig hvornår noget er en succes, og hvornår noget er en fiasko.

"Hvis du ikke kan måle det - kan du ikke kontrollere det .... "
"Hvis du ikke kan kontrollere det - kan du ikke forbedre det .... "

POULSEN CONSULT Aps

Poulsen Consult ApS kan med udgangspunkt i mange års erfaring bistå med at implementere "Field Service til Dynamics 365" i jeres serviceforretning og vise, hvordan man med simple og logiske tiltag kan forbedre indtjeningen på serviceaftaler, -reparationer og salg af tillægsydelser. Herunder ligeledes hvordan man opnår lavere omkostninger og højere udbytte ved at udnytte funktioner, medarbejdere og udstyr optimalt.

HVEM ER JEG?

 

 

MORTEN POULSEN

+45 29 41 54 64

mopo@poulsen-consult.com

BAGGRUND

Besidder en meget bred erfaring efter 30 år i virksomheder, der alle var centrerede omkring levering af konsulentydelser og forretningssystemer til servicevirksomheder i ind- og udland. Dette gælder alt lige fra servicering af gaffeltrucks, kasseløsninger i butikker til installation af fiberbredbånd, og alt lige fra <10 servicemontører til virksomheder med +15.000 servicemontører.

 

 

KONTAKT

Poulsen Consult ApS • Jeppe Åkjærs Vej 21 • DK-9200 Aalborg SV • Danmark

Tel. +45 2941 5464

E-mail: info@poulsen-consult.com

CVR nr. 37085472

Bank: Nordea Aalborg Afdeling

Rådgiveransvarsforsikring: AON Danmark A/S

Fakturaer bedes sendt til: faktura@poulsen-consult.com