Leads / tilbud / ordre onsite (%)

LeadsOnsite / TilbudOnsite / OrdreOnsite (%) = ∑ Leads-Tilbud-Ordre / Antal serviceopgaver * 100

Jeres serviceteknikere møder jeres kunder flere gange om dagen, og dermed også dem som køber ydelser af jer.

Ved at måle på antallet af leads / tilbud / ordre, der skabes af jeres serviceteknikere får I en unik mulighed for at igangsætte tiltag, der øger jeres serviceteknikeres salgskundskaber.