Planlægningstid (dage)

Planlægningstid (dage) = ∑Serviceopgaver (PlanlagtDato - OprettetDato) / Antal serviceopgaver 

Ligger serviceopgaverne og venter på at blive planlagt ?

Kunden får sent besked om tidspunkt for udførelse af serviceopgaven, jeres ressourcer bliver presset, da der ofte bliver kortere tid til udførelsen skal igangsættes og ligeledes kortere tid til at bestille reservedele.