Overskredet budgetTimer (%)

Overskredet budgetTimer (%) = ∑ Serviceopgaver (RealiseretTimer > BudgetTimer) / Antal serviceopgaver * 100

Procentdel(%)  af serviceopgaver med overskredet timebudget

Hvor gode er vi egentlig til at budgettere vores timer?

 Timebudget på en serviceopgave anvendes til ressourceallokering og planlægning 

Hvorfor overskrides timebudgetterne?

Timebudgettet er ikke baseret på fakta, men udelukkende overslag

Gentagende overskridelser af timebudgetter opsamles ikke, og budgetter revideres ikke løbende

Rejsetid budgetteres som en fast værdi, og stemmer ikke overens med serviceopgavens faktiske udførelse.

Rejsetid korrigeres ikke, hvis udførelsen sker over flere dage

Timebudgettet er ikke afhængig af opgavetypen

Konsekvenser

Ressourceplanlægningen er ikke korrekt og servicemontøren vil blive belastet udover normtiden, der igen vil medføre øget overtid.

Serviceopgaven kan ikke igangsættes til den aftalte tid

Serviceopgaven tager længere tid end oplyst, og kundens maskine har længere nedetid en forventet