Afsluttet til tiden (%)

Afsluttet til tiden (%) = ∑ Serviceopgaver (PlanlagtSluttidspunkt >= FaktiskSluttidspunkt) / Antal serviceopgaver * 100

Serviceopgaven skal igangsættes til den aftalte tid, men det er lige så vigtigt, at serviceopgaven afsluttes til den aftalte tid. En forsinket afslutning vil ofte medføre en forsinkelse af de efterfølgende serviceopgaver, og medføre omplanlægning. Ved at analysere årsagen til en forsinket afslutning får man typisk et bedre grundlag til at budgettere og planlægge.